Fra azero.dk [87.238.248.229]
Til
Trace timeout (sekunder)
Hop timeout (sekunder)
Maksimum hops
Hent DNS navne (Dette kan tage lang tid for hver server, sæt eventuelt timeout værdien op.)